preskoči na sadržaj
vijesti

ODLUKA POVJERENSTVA O ODABIRU PONUDE ZA TERENSKU NASTAVU PRVIH RAZREDA OŠ PUŠĆA – ZOOLOŠKI VRT

PREMA JAVNOM POZIVU BR. 1/2015

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za terensku nastavu drugih razreda Osnovne škole Pušća, na sastanku održanom 10.3. 2015.  u 17. 00 h  izabralo je ponudu putničke agencije Alka Tours iz Zagreba, za organizatora terenske nastave prema javnom pozivu br. 1/2015 objavljenom 26. 1. 2015. na službenim stranicama Osnovne škole Pušća.

                                                                                                                                                                                                        Predsjednica povjerenstva

                                                                   Martina Ferić, učiteljica razredne nastave

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 13. 3. 2015. 11:42

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA PUŠĆA

OSNOVNA ŠKOLA  PUŠĆA

Donja Pušća, Zagorska 2

KLASA:003-04/15-01/08

URBROJ:238/24-38-15-01

Donja Pušća, 3.3.2015.                                                                                            

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13. i 152/14)  članaka 38. – 42.  Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08), te  članka 89.Statuta Osnovne škole Pušća Školski odbor Osnovne škole Pušća je u postupku provedbe izbora ravnatelja OŠ Pušća, uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na svojoj 22. sjednici održanoj dana 3.3.2015. donio sljedeću

                                                                O D L U K U

                                              O  IMENOVANJU  RAVNATELJA  ŠKOLE

_ARSEN ŠARUNIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike, imenuje se ravnateljem

Osnovne škole Pušća na vrijeme od pet (5) godina, u punom radnom vremenu,

s danom preuzimanja dužnosti od  1.4.2015.godine.

Obrazloženje

Školski odbor Osnovne škole Pušća, Donja Pušća, raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole.

Natječaj je objavljen dana 11.1.2015. godine u dnevnom tisku „24sata“, na web stranici škole, oglasnim pločama u matičnoj školi u Pušći i u područnoj školi u Dubravici  te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U skladu sa člankom 127. stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, održane su sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (zbora) radnika škole, a nakon provedenog tajnog glasovanja navedena tijela dostavila su Školskom odboru pisane zaključke o stajalištima tih tijela u postupku izbora i imenovanja ravnatelja/ice Škole.

Članovi Školskog odbora javnim glasovanjem su u skladu sa stavkom 9. članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na 21. sjednici održanoj 10.2.2015. za ravnatelja škole jednoglasno izabrali gospodina Arsena Šarunića.

Sukladno članku 127. stavci 4. i 5. ministru  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dostavljena je dana 12.2.2015. dokumentacija o izboru ravnatelja radi dobivanja prethodne suglasnosti prije imenovanja.

Ministar je zaprimio dokumentaciju za prethodnu suglasnost dana 13.2.2015. (datum na povratnici).

Prethodna suglasnost ministra MZOS-a nije uskraćena do dana 28.2.2015. te se sukladno članku 127. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi smatra da je suglasnost dana.

U provedenom natječajnom postupku utvrđeno je da gospodin Arsen Šarunić ispunjava natječajne uvjete te je Školski odbor na sjednici održanoj 3.3.2015.godine, javnim glasovanjem, jednoglasno imenovao ARSENA ŠARUNIĆA, s prebivalištem na adresi: Jure Petrekovića 23 A, Zaprešić, za ravnatelja Osnovne škole Pušća.

Glede navedenoga Školski odbor Osnovne škole Pušća odlučio je kao u izreci ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni kandidat na ovaj natječaj ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti o izboru i imenovanju ravnatelja zatražiti sudsku zaštitu pri Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Osnovne škole Pušća, Donja Pušća.

                 Predsjednik  Školskog odbora:

                                                                                                 Franjo Percela, prof.

 

Dostaviti:

  1. Izabrani kandidat
  2. Oglasna ploča Škole
  3. Web stranica Škole
  4. Pismohrana
  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 5. 3. 2015. 14:12

ODLUKA POVJERENSTVA O ODABIRU PONUDE ZA TERENSKU NASTAVU DRUGIH (2.a, 2.b i 2.c) RAZREDA OŠ PUŠĆA – ŽELJEZNIČKI KOLODVOR – AUTOBUSNI KOLODVOR – ZRAČNA LUKA - ZAGREB

PREMA JAVNOM POZIVU BR. 7/2015

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za terensku nastavu drugih razreda Osnovne škole Pušća, na sastanku održanom 3. ožujka 2015.   u 18,00 h  izabralo je ponudu putničke agencije KONTAKT TOURS iz Zagreba, za organizatora terenske nastave prema javnom pozivu br. 7/2015 objavljenom 17. veljače 2015.   na službenim stranicama Osnovne škole Pušća.

                                                                                                                                                                                                        Predsjednica povjerenstva

                                                                Vera Martinović, učiteljica razredne nastave

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 4. 3. 2015. 08:27

ODLUKA POVJERENSTVA O ODABIRU PONUDE ZA TERENSKU NASTAVU PETIH (5.a, 5. b) RAZREDA OŠ PUŠĆA –ĐAKOVO

PREMA JAVNOM POZIVU BR. 3/2015

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za terensku nastavu petih razreda Osnovne škole Pušća, na sastanku održanom 25. veljače 2015.   u 18,00 h  izabralo je ponudu putničke agencije SPEKTAR PUTOVANJA  d.o.o. iz Zagreba, za organizatora terenske nastave prema javnom pozivu br. 3/2015 objavljenom 26. siječnja 2015.   na službenim stranicama Osnovne škole Pušća.

                                                                                                                                                                                                        Predsjednica povjerenstva

                                                                           Katica Šlosel, prof. hrvatskog jezika

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 26. 2. 2015. 07:20

Volonteri

Volontiranje je postalo popularno u našoj školi. Dio svog slobodnog vremena odvajamo za druge kroz razne aktivnosti. Promičemo solidarnost i vrijednosti volontiranja u sredini u kojoj živimo. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 17. 2. 2015. 11:43

ODLUKA POVJERENSTVA O ODABIRU PONUDE ZA TERENSKU NASTAVU OSMIH RAZREDA OŠ PUŠĆA – OTOK KRK

PREMA JAVNOM POZIVU BR. 6/2015.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za terensku nastavu osmih razreda Osnovne škole Pušća, na sastanku održanom 11. veljače 2015. u 18,00 h  izabralo je ponudu putničke agencije SPERANZA  d.o.o. iz Zagreba , za organizatora terenske nastave prema javnom pozivu br. 6/2015. objavljenom 26. siječnja 2015.   na službenim stranicama Osnovne škole Pušća.

                                                              Predsjednica povjerenstva:

                                                                   Aleksandra Vlačić, prof. hrvatskog jezika

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 12. 2. 2015. 13:30

ODLUKA POVJERENSTVA O ODABIRU PONUDE ZA ŠKOLU U PRIRODI ČETVRTIH RAZREDA OŠ PUŠĆA - ZADAR – SJEVERNA DALMACIJA

PREMA JAVNOM POZIVU BR. 2/2015

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za Školu u prirodi četvrtih razreda Osnovne škole Pušća, na sastanku održanom 11. 2. 2015. u 17,00 h izabralo je ponudu putničke agencije ALKA  tours iz Zagreba , za organizatora Škole u prirodi prema javnom pozivu br. 2/2015 objavljenom 26 . siječnja 2015. na službenim stranicama Osnovne škole Pušća.

                                                                                     Predsjednica povjerensta

                                                                       Aina Varzić, učiteljica razredne nastave

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 12. 2. 2015. 13:17

ODLUKA POVJERENSTVA O ODABIRU PONUDE ZA TERENSKU NASTAVU ŠESTIH RAZREDA OŠ PUŠĆA – PLITVIČKA JEZERA

PREMA JAVNOM POZIVU BR. 4/2015

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za terensku nastavu šestih razreda Osnovne škole Pušća, na sastanku održanom 11. veljače 2015.   u 18,00 h  izabralo je ponudu putničke agencije SPERANZA  d.o.o. iz Zagreba , za organizatora terenske nastave prema javnom pozivu br. 4/2015 objavljenom 26. siječnja 2015.   na službenim stranicama Osnovne škole Pušća.

                                                                                                                                                                                                        Predsjednica povjerenstva

                                                                           Branka Tomić, prof. engleskog jezika

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 12. 2. 2015. 12:40

ODLUKA POVJERENSTVA O ODABIRU PONUDE ZA MATURALNO PUTOVANJE SEDMIH RAZREDA OŠ PUŠĆA - JUŽNA DALMACIJA

PREMA JAVNOM POZIVU BR. 5/2015

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za maturalno putovanje Osnovne škole Pušća, na sastanku održanom 2. veljače 2015.   u 17,00 h  izabralo je ponudu putničke agencije SPERANZA  d.o.o. iz Zagreba , za organizatora maturalnog putovanja prema javnom pozivu br. 5/2015 objavljenom 26. siječnja 2015.   na službenim stranicama Osnovne škole Pušća.

 

                                                                         Predsjednica povjerenstva

                                                      Zlata Zobunđija, nastavnica matematike i fizike

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 4. 2. 2015. 12:55

ŽSV učitelja povijesti Zagrebačke županije - zapad

Dana  21. siječnja  2015. godine u  Hrvatskom povijesnom muzeju održano je Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti Zagrebačke županije zapad sa slijedećim dnevnim redom:

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 26. 1. 2015. 06:41

Školsko zvono

U siječnju 2015. izlazi novo Školsko zvono!

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 16. 1. 2015. 09:46

Životopis i poslovni razgovor

Vanesa Vlačić, studentica treće godine američkog fakulteta RIT (Rochester  Institut of Technology Croatia)  u Dubrovniku je u petak, 19.12.2014. održala je predavanje osmim i sedmim razredima Osnovne škole Pušća. Tema predavanja bila je izgradnja temeljnih  poslovnih vještina kao sto su životopis i poslovni razgovor u sklopu nastavnog programa i Comenious projekta.
 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 22. 12. 2014. 10:56

Božićni sajam

Uz mnoštvo posjetitelja i izlagača, 6. i 7. prosinca u športskoj dvorani i predvorju OŠ Pušća, održao se 11. Poljoprivredni božićni sajam  te 10. Izložba rakija Zagrebačke županije. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 8. 12. 2014. 13:01

Večer matematike

Što je Večer matematike?

Večer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva često zaboravljenu - zabavnu stranu matematike, stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se bavi te dokazuje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi uspješno rješavamo. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 9. 12. 2014. 09:54

Dan sjećanja na Vukovar…

I ove godine obilježili smo Dan sjećanja na Vukovar, ali i dan sjećanja na sve hrabre branitelje Domovinskog rata.

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 20. 11. 2014. 06:56

Posjet Interliberu i Infogameru

U petak, 14. studenoga posjetili smo Interliber i Sajam informacijskih tehnologija

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 18. 11. 2014. 09:57

Izložba dječjih radova

„Jaslice moga kraja“

Obavještavamo Vas da će se ove godine održati trinaesta i četrnaesta izložba dječjih likovnih radova (slika, crteža i kolaža) na temu božićnih jaslica. Otvorenje će biti 13. prosinca u 18:00 u Galeriji Kraljice Mira pri Župi sv. Jurja u Donjoj Pušći (Školska 7). Radove ćete moći pogledati, a najbolji radovi bit će prigodno nagrađeni. Dođite u što većem broju i pružite mališanima podršku. Vidimo se!

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 7. 11. 2014. 10:47

Natjecanje u čitanju naglas

Maja Vuković iz 6.b razreda osvojila je 3. mjesto na Natjecanju u čitanju naglas održanom u utorak 28.10.2014. na Odjelu za djecu i mladež Gradske knjižnice, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 4. 11. 2014. 12:00

Županijsko natjecanje u krosu

21.10.2014. sudjelovali smo na Županijskom natjecanju u krosu u Svetom Martinu pod Okićem

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 29. 10. 2014. 11:03

Logo

 

Fotogalerija

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 21. 10. 2014. 15:06

Ja sam pravi trs, a moj je Otac vinogradar. (Evanđelje po Ivanu)

U petak 24. listopada 2014. godine u predvorju OŠ Pušća prigodnim programom obilježili smo Dane zahvalnosti za plodove zemlje – Dane kruha. U zajedništvu velikih i malih naš župnik Franjo Tkalčec blagoslovio je kruh i plodove zemlje koje su donijeli učenici naše škole. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 7. 11. 2014. 10:52

Dani kruha u PŠ Pavla Štoosa

Bio je petak 10. listopad 2014. godine. Prekrasan, jesenjski dan pun šarenila i mirisa zrelih plodova. To je bio poseban dan jer su se slavili Dani kruha.

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 28. 10. 2014. 12:48

ŽSV učitelja povijesti Zagrebačke županije - zapad

Dana 2. listopada 2014. godine održano je ŽSV učitelja povijesti Zagrebačke županije - zapad sa slijedećim dnevnim redom:

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 13. 10. 2014. 12:28

Trijumf odbojkaške ekipe!!!

Dana 04. listopada 2014. momčad  Osnovne škole Pušća pobijedila je na odbojkaškom turniru povodom Dana učitelja u Ivanić Gradu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 6. 10. 2014. 12:31

Dan učitelja

Dana 03. listopada 2014. zaposlenici OŠ Pušća i PŠ Pavla Štoosa iz Dubravice radnom su akcijom obilježili Dan učitelja

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 6. 10. 2014. 10:20

Kurikulum i Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 16. 9. 2014. 11:42

The Yellow Ball

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar  datum: 12. 6. 2014. 12:34
» Arhiva naših vijesti    
 


 
OŠ PUŠĆA  PŠ PAVLA ŠTOOSA
7.55-8.40 8.00-8.45
8.45-9.30 8.50-9.35
9.40-10.25 9.45-10.30
10.40-11.25 10.40-11.25
11.30-12.15 11.30-12.15
12.20-13.05 12.20-13.05
13.10-13.55 13.10-13.55


Kalendar
« Ožujak 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Učilica


Hlapićev portal


Wiki-dveri


FKVKZ


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju